Khí công nghiệp

Thổi khí và làm lạnh

Làm sạch bồn chứa khí (ví dụ như Nitơ, các loại khí bay hơi khác) cho đến mức Nitơ đạt yêu cầu cho lần vận chuyển hàng tiếp theo, ví dụ như LPG 2%, VCM 1%
Khi mức bay hơi của khí đạt 99% hay tốt hơn, việc làm sạch được ngưng lại (khóa van Nitơ cộng với dạng khí của sản phẩm) và tăng áp suất đến 1 bar.
Dùng dạng lỏng của sản phẩm để làm lạnh bồn chứa bằng cách đưa khí lỏng vào thanh phun bên trong bồn. Khi nhiệt độ bồn đã làm lạnh đến mức cần thiết, quá trình sẽ ngừng lại.
Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ làm sạch không dùng khí Nitơ, dịch vụ thổi khí và làm lạnh cho bồn chứa gas lạnh Propane, gas lạnh Ethylene và Propylene.

Contact now