Gas-Cylinder-Supplier
Nhiệm vụ & tầm nhìn
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi được dẫn dắt bởi 3 giá trị cốt lõi

Oxygen
Oxygen
nitrogen
nitrogen
argon
Argon
CO2
Co2
Acetylene
Actylene
hydrogen
hydrogen

Công ty tnhh sing industrial gas vietnam

SIG Việt Nam là công ty con của Tập Đoàn Sing Swee Bee, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực khí công nghiệp trong khu vực Châu Á. Được thành lập từ năm 1978 với hoạt động kinh doanh chủ yếu là xuất khẩu. Trong những năm qua, tập đoàn Sing Swee Bee đã và đang có những bước phát triển mang tính chiến lược trong lĩnh vực thương mại cũng như sản xuất khí công nghiệp và các sản phẩm liên quan.

Xem thêm thông tin

Khí công nghiệp việt nam - SIG Việt Nam
Khí công nghiệp - Sing Industrial Gas VietNam 04