Khí công nghiệp sing industrial gas vietnam

Video khí công nghiệp Sing Industrial Gas Vietnam chủ yếu mô tả về hình ảnh các sản phẩm của công như: khí oxy, khí nito, khí argon, khí CO2, khí acetylen, khí amoniac, khí etylen, khí hydro và các loại khí mix gas. Các loại gas lạnh như: R22, R134a, R507, R600AR401A, R404A, R407C và R410. Các dịch vụ kĩ thuật và các thiết bị ngành khí

 

Video giới thiệu công ty

 

Khí Acetylen Công Nghiệp

 

Các sản phẩm của Sing Industrial Gas Vietnam

 

Khí Oxy Công Nghiệp

 

Khí Nitơ Công Nghiệp

 

Khí Argon Công Nghiệp

 

Nhà Cung Cấp Khí Argon Công Nghiệp

 

 

Chu Trình Của Nitơ