Khí công nghiệp

Sửa chữa bồn chứa

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sửa chữa bồn chứa như sau:

Hút chân không
Kiểm tra và xác nhận rò rỉ
Tân trang bồn chứa
Tái cấp chứng chỉ hạng bồn chứa
Thay thế các phụ kiện bồn chứa

Contact now