Khí công nghiệp

Sửa chữa bồn chứa

Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sửa chữa bồn chứa như sau:

  • Hút chân không
  • Kiểm tra và xác nhận rò rỉ
  • Tân trang bồn chứa
  • Tái cấp chứng chỉ hạng bồn chứa
  • Thay thế các phụ kiện bồn chứa
contact location

Sửa chữa bồn chứa công nghiệp khí lỏng – khí công nghiệp

Bồn chứa khí hóa lỏng là loại thiết bị chuyên dụng để tích trữ các loại khí hóa lỏng. Ví dụ như: Khí Oxy lỏng, khí Nito lỏng, khí Argon lỏng, khí CO2 lỏng.

Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam nhận sửa chữa hút chân không bồn chứa khí lỏng, xe vận chuyển khí lỏng chuyên dụng. Cung cấp dịch vụ hút chân không bồn chứa khí hóa lỏng bao gồm khí Oxi, khí Nito lỏng, khí Argon lỏng, khí CO2 lỏng. Hút chân không bồn chứa khí, téc vận chuyển khí hóa lỏng.

Dịch vụ sửa chữa bồn chứa công nghiệp

Dịch vụ sửa chữa bồn chứa và thay thế bồn công nghiệp

  • Hút chân không
  • Kiểm tra và xác nhận rò rỉ
  • Tân trang bồn chứa
  • Tái cấp chứng chỉ hạng bồn chứa
  • Thay thế các phụ kiện bồn chứa

Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam nhận sửa chữa hút chân không bồn chứa khí lỏng, xe vận chuyển khí lỏng chuyên dụng. Cung cấp dịch vụ hút chân không bồn chứa khí hóa lỏng bao gồm khí Oxi, khí Nito lỏng, khí Argon lỏng, khí CO2 lỏng, bình Xl45. Hút chân không bồn chứa khí, téc vận chuyển khí hóa lỏng.

Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam cung cấp dịch vụ sửa chữa bể chứa bao gồm hư hỏng do ăn mòn, sửa chữa rò rỉ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch dịch vụ sửa chữa bồn.