Khí công nghiệp

Làm sạch bồn chứa

Làm trơ bồn chứa (tank inerting): Tiến trình này thông thường được thực hiện sau khi bồn chứa được thi công hay sửa chữa trong ụ khô, trước khi được vận chuyển đến điểm chiết nạp để nạp sản phẩm. Thông thường, một nhân viên giám sát sẽ tham gia để cấp chứng chỉ xác nhận bồn chứa phù hợp cho việc nạp sản phẩm.

Bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing): Thông thường, tiến trình này sẽ được thực hiện cho bồn chứa đã được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trong trường hợp các công tác phát sinh nhiệt độ được thực hiện trên boong phương tiện vận chuyển. Khí nitơ sẽ phục vụ như chất đệm bên trong bồn chứa, đảm bảo các công tác phát sinh nhiệt độ được thực hiện an toàn. Tiến trình này giảm thiểu nguy cơ nổ bồn chứa hay các tai nạn bất ngờ khác.

Thay đổi sản phẩm vận chuyển: Đôi khi, bồn chứa sẽ được sử dụng để nạp một loại khí khác với khí đã nạp lần trước, yêu cầu cho loại khí này có thể sẽ nghiêm ngặt hơn. Do đó, cần thiết phải làm sạch bồn chứa để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm mới cũng như phương tiện chiết nạp. Trong trường hợp này, một nhân viên giám sát có thể sẽ phải tham gia để cấp chứng chỉ xác nhận tình trạng sẵn sàng của bồn chứa.

contact location

Một bồn chứa sạch là một bồn chứa hữu ích

Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và làm sạch bồn chứa mọi loại. Xử lý mọi thứ từ khử khí, xử lý và loại bỏ vật liệu đến sơn lại bên ngoài. Các dịch vụ bảo trì bể chứa của chúng tôi bao gồm giải phóng khí, loại bỏ và xử lý bùn, xử lý hóa chất. Loại bỏ và thay thế lớp sơn phủ bên trong và bên ngoài, ghi nhãn hệ thống tiện ích và quy trình. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các nhân viên được đào tạo để thực hiện công việc của họ một cách an toàn và hiệu quả.

Dịch vụ làm trơ bồn chứa, dịch vụ làm sạch bồn chứa (tank inerting), dịch vụ bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing), dịch vụ thay đổi sản phẩm vận chuyển
Dịch vụ làm trơ bồn chứa, dịch vụ làm sạch bồn chứa (tank inerting), dịch vụ bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing), dịch vụ thay đổi sản phẩm vận chuyển sản phẩm

Nhân viên bảo trì bồn chứa của SIG được đào tạo chuyên ngành về quản lý dự án, điều phối công việc, áp dụng phương pháp tốt nhất và quy trình phù hợp. Bất kể bồn chứa của bạn đang được làm sạch để thay đổi sản phẩm, kiểm tra API, sửa chữa hoặc ngừng hoạt động. Dịch vụ làm sạch bồn chứa của chúng tôi sẽ thực hiện công việc chuyên nghiệp để làm sạch bồn chứa công nghiệp của khách hàng

Dịch vụ làm sạch bồn chứa của chúng tôi bao gồm:

 • Rửa trôi – Áp suất cao và siêu làm sạch
 • Xử lý bùn
 • Xử lý hóa học làm sạch
 • Loại bỏ / Thay thế lót
 • Cắt lạnh
 • Chuẩn bị bề mặt
 • Lớp phủ bên ngoài
 • Nhận dạng và ghi nhãn
Dịch vụ làm trơ bồn chứa, dịch vụ làm sạch bồn chứa (tank inerting), dịch vụ bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing), dịch vụ thay đổi sản phẩm vận chuyển
Dịch vụ làm trơ bồn chứa, dịch vụ làm sạch bồn chứa (tank inerting), dịch vụ bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing), dịch vụ thay đổi sản phẩm vận chuyển sản phẩm

Dịch vụ làm sạch bồn chứa chủ yếu được sử dụng trong các ngành sau

 • Dân dụng
 • Thương mại
 • Dầu khí
 • Hóa dầu
 • Vận chuyển