Khí công nghiệp

Làm sạch bồn chứa

Làm trơ bồn chứa (tank inerting): Tiến trình này thông thường được thực hiện sau khi bồn chứa được thi công hay sửa chữa trong ụ khô, trước khi được vận chuyển đến điểm chiết nạp để nạp sản phẩm. Thông thường, một nhân viên giám sát sẽ tham gia để cấp chứng chỉ xác nhận bồn chứa phù hợp cho việc nạp sản phẩm.

Bơm khí đệm cho bồn chứa (tank blanketing): Thông thường, tiến trình này sẽ được thực hiện cho bồn chứa đã được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trong trường hợp các công tác phát sinh nhiệt độ được thực hiện trên boong phương tiện vận chuyển. Khí nitơ sẽ phục vụ như chất đệm bên trong bồn chứa, đảm bảo các công tác phát sinh nhiệt độ được thực hiện an toàn. Tiến trình này giảm thiểu nguy cơ nổ bồn chứa hay các tai nạn bất ngờ khác.

Thay đổi sản phẩm vận chuyển: Đôi khi, bồn chứa sẽ được sử dụng để nạp một loại khí khác với khí đã nạp lần trước, yêu cầu cho loại khí này có thể sẽ nghiêm ngặt hơn. Do đó, cần thiết phải làm sạch bồn chứa để đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm mới cũng như phương tiện chiết nạp. Trong trường hợp này, một nhân viên giám sát có thể sẽ phải tham gia để cấp chứng chỉ xác nhận tình trạng sẵn sàng của bồn chứa.

Contact now