Khí công nghiệp

Cho Thuê Bồn ISO

Sau đây là danh sách các ưu điểm bạn có thể quan tâm khi bạn cân nhắc việc thuê bồn ISO:

  • Khi thuê ISO tank, bạn không cần ngân sách đầu tư mua bồn.
  • Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi cần thay đổi.
  • Bạn có nhiều lựa chọn khi thuê bồn, không bị giới hạn trong loại bồn đã mua.
  • Thuê bồn giúp bạn tránh được việc thiết bị sở hữu bị hao mòn và tối ưu hóa việc đóng gói hàng hóa.
  • Bồn thuê có thể được giao đến địa điểm cần thiết và giảm chi phí logistics.
  • Bạn chỉ thuê bồn tại thời điểm và địa điểm cần thiết.
  • Thuê bồn giảm thiểu chi phí bảo trì của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn bồn ISO cho các loại khí Oxy, Ni-tơ, ArgonCO2 lỏng cùng với thời hạn thuê linh hoạt (ngắn và dài) đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của bạn..

Contact now