Khí công nghiệp

Kiểm tra van khí lỏng

Trong quá trình kiểm tra van khí lỏng, van sẽ được đặt trong môi trường khí lỏng để xác định mức độ rò rỉ.
Chúng tôi có khả năng kiểm tra các van có đường kính từ ½ inch cho đến 24 inch

Contact now