Khí công nghiệp

Làm đông đường ống

Thông thường, các khách sạn và trung tâm mua sắm cần phải điều chỉnh hay sửa chữa một bộ phận đường ống khí / nước trong tòa nhà mà không phải khóa van chính.

Chúng tôi sẽ đề xuất các giải pháp tốt nhất cho khách hàng để hạn chế tối đa việc ngắt quãng hoạt động của khách hàng, đồng thời hoàn thành công việc thuận lợi và nhanh chóng.

Contact now