Khí công nghiệp

Cung cấp sản phẩm Gas lạnh

Chúng tôi cung cấp nhiều loại gas lạnh như R123, R141B, R401A, R401B, R406A, R408A, R409A, R23, R134A, R404A, R407C, R410A, R507, R508B, R600A cho nhiều ngành công nghiệp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Chúng tôi phân phối các loại khí đặc biệt này dưới nhiều hình thức, từ chai khí đến ISO tank.

Contact now