Khí công nghiệp

Van khí

Chúng tôi cung cấp một loạt các van áp suất cao của nhiều loại chai khí công nghiệp khác nhau cho các loại khí công nghiệp, ví dụ như Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydrogen, CO2, CO, Ethylene, N2O, Amoniac, Clo và Axetylen và Uni Van (MPR Van) cho Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydro và CO2 cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau.

Chúng tôi cũng cung cấp các các loại van chuyên dụng cho các ứng dụng công nghiệp Y tế, Chữa cháy và Điện lạnh.

contact location

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-377-1)

 • Van G11-377-1Q (Thương hiệu BBB-Neriki)
 • Ứng dụng: O2, N2, Ar, He, Air
 • Chuẩn ren đầu ra: BS341 – No.3 (G5/8″ BSP.F), RH, INT
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 200bar
 • Áp suất test thuỷ lựct: 450bar

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-290-1)

 • Van G11-290-1 (Thương hiệu BBB-Neriki)
 • Ứng dụng: H2
 • Chuẩn ren đầu ra: BS341 – No.4 (G5/8″ BSP.F), LH, INT
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 200bar
 • Áp suất đĩa nổ: 245bar – 265bar
 • Áp suất test thuỷ lực: 350bar
 • Áp suất chống trào ngược: 1.5bar – 3.4bar

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-059-1)

 • Van G11-059-1Q (Thương hiệu BBB-Neriki)
 • Ứng dụng: CO2
 • Chuẩn ren đầu ra: BS341 – No.8 (0.86″ BSP.M), RH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất test thuỷ lực: 250bar
 • Áp suất đĩa nổ: 170bar – 200bar

Cung cấp các loại van khí công nghiệp

Cung cấp van khí công nghiệp CQ-2H

 • Van CQ-2H (Thương hiệu SA)
 • Ứng dụng: CO2 (PCCC tự động)
 • Chuẩn van đầu ra: W21.8mmx14TPI BSP, RH
 • Chuẩn van dành cho bình Pilot: G3/8″ BSP
 • Chuẩn van đầu bình: PZ 27.8 (25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất thử: 180bar
 • Áp suất đĩa nổ: 225bar

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-506-1Q)

 • Van G11-506-1Q (Thương hiệu Van BBB-Neriki)
 • Ứng dụng: O2, N2, Ar, He, Mix gas
 • Chuẩn ren đầu ra: BS341 – No.3 (G5/8″ BSP.F), RH
 • Chuẩm ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 200bar
 • Áp suất test thuỷ lực: 450bar
 • Áp suất chống trào ngược: 1bar

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-395-1Q)

 • Van G11-395-1Q (thương hiệu Van BBB – Neriki)
 • Ứng dụng: Ar, He, N2
 • Chuẩn ren đầu ra: CGA 580 (0.965″x14TPI ~ 24.5mm), RH, INT
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 200bar
 • Áp suất test thuỷ lực: 450bar
 • Áp suất đĩa nổ: 252-280bar

Cung cấp van khí công nghiệp BBB (G11-023-2Q)

 • Van G11-023-2Q (Thương hiệu Van BBB Neriki)
 • Ứng dụng: H2
 • Chuẩn Ren đầu ra: BS341. No4 (G5/8″ BSP.F), LH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 200bar
 • Áp suất test thuỷ lực: 450bar

Cung cấp van khí công nghiệp QF2D

 • Van QF2D (Van khí công nghiệp thương hiệu SA)
 • Ứng dụng: Oxy
 • Chuẩn ren đầu ra: B341 No.3 (G5/8″ BSP.F), RH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất test rò rỉ: 180bar

Cung cấp van khí công nghiệp QF6A

 • Van QF6A – Van Khí Công Nghiệp Thương hiệu SA
 • Ứng dụng: Argon
 • Chuẩn ren đầu ra: BS341 No.3 (G5/8″ BSP.F), RH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất test rò rỉ: 180bar

Cung cấp van khí công nghiệp QF2A

 • Van QF2A (Van khí công nghiệp thương hiệu SA)
 • Ứng dụng: CO2
 • Chuẩn ren đầu ra: CGA 540 (G5/8″ BSP.M), RH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất test rò rỉ: 180bar
 • Áp suất đĩa nổ: 225bar

Cung cấp van khí công nghiệp QF2C2

 • Van QF2C2:(Van khí công nghiệp thương hiệu SA)
 • Ứng dụng: O2, N2
 • Chuẩn ren đầu ra: CGA 540 (G5/8″ BSP.M), RH
 • Chuẩn ren đầu bình: PZ 27.8 (~ISO 25E)
 • Áp suất làm việc: 150bar
 • Áp suất test rò rỉ: 180bar