Khí công nghiệp

Khí trộn

Khí trộn hay còn gọi là khí hỗn hợp. Là khí nén chứa nhiều hơn một loại khí và được trộn đều theo các thông số đặt ra. Tùy vào mục đích và nhu cầu sử dụng sẽ có các hỗn hợp khí với các thành phần khác nhau.

Khí trộn được sử dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu thí nghiệm, sản xuất công nghiệp, hiệu chuẩn thiết bị, …. Nhu cầu sử dụng khí trộn ngày càng nhiều cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp.

Một số ứng dụng cơ bản sau đây của khí trộn:

  • Hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm.
  • Theo dõi các dòng khí công nghệ ví dụ: điều khiển các quá trình công nghệ của thiết bị đo lường trong dầu khí.
  • Điều khiển bức xạ.
  • Tạo môi trường chuẩn.
  • Kiểm tra các thiết bị báo cháy.
  • Kiểm tra đo lường trong mạng theo dõi.
  • Chuẩn đoán và điều trị trong y tế…

Chúng tôi cung ứng nhiều loại khí trộn khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Contact now