Khí công nghiệp

Khí đặc biệt khác

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại khí đặc biệt khác như Propane (C3H8), Carbon Monoxide (CO), Nitrous Oxide (N2O), Sulphur Hexaflouride (SF6), Ethylene Oxide (C2H40), Propylene (C3H6), Sulphur Oxide (SO2) cho nhiều ngành công nghiệp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Chúng tôi phân phối các loại khí đặc biệt này dưới nhiều hình thức, từ chai khí đến ISO tank.

contact location