Khí công nghiệp

联系方式

越南工业气体燃料SING有限公司

平阳省𤅶葛市社泰和坊美福3工业区NE5B路B-3B3-CN段

电话:+84 274 3595 151

热线:+84 937 502 818

邮件:sigvn@sgindgas.com

周一-周五:8点-17点, 周六:8点-12点。周日:休息