Chúng tôi cung cấp các loại khí đặc biệt như: khí amoniac (NH3), khí etylen, khí hydro, khí heli.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chúng tôi cung cấp các loại khí đặc biệt như: khí amoniac (NH3), khí etylen, khí hydro, khí heli.

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại khí đặc biệt khác như Propane (C3H8), Carbon Monoxide (CO), Nitrous Oxide (N2O), Sulphur Hexaflouride (SF6), Ethylene Oxide (C2H40), Propylene (C3H6), Sulphur Oxide (SO2) cho nhiều ngành công nghiệp với nhiều ứng dụng khác nhau.

Chúng tôi phân phối các loại khí đặc biệt này dưới nhiều hình thức, từ chai khí đến ISO tank.


Công ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam. Hotline: 0937 502 818. Email: sigvn@sgindgas.com