Cung cấp các sản phẩm Gas Lạnh SSB như: R22, R134a, R401A, R404A, R407C và R410 ở dạng chai. Sử dụng một lần hoặc chai sử dụng nhiều lần. Với nhiều khối lượng từ 13,6kg đến 100kg.

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Cung cấp các sản phẩm Gas Lạnh SSB như: R22, R134a, R401A, R404A, R407C và R410 ở dạng chai. Sử dụng một lần hoặc chai sử dụng nhiều lần. Với nhiều khối lượng từ 13,6kg đến 100kg.


Công ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam. Hotline: 0937 502 818. Email: sigvn@sgindgas.com