Cung Cấp Khí Argon Công Nghiệp. Chúng tôi cung cấp argon ở cả dạng lỏng và khí. Khí Argon được phân phối bằng các bình và pallet 40L, 50L hoặc được nạp lại tại trạm nạp trong nhà máy. Argon lỏng được phân phối bởi LGC, bể ISO hoặc bơm trực tiếp tại nhà máy.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.