Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn bồn chứa ISO tank cho các loại khí Oxy, Ni-tơ, Argon và CO2 lỏng

Hiển thị 01 kết quả

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn bồn chứa ISO tank cho các loại khí OxyNi-tơArgon và CO2 lỏng cùng với thời hạn thuê linh hoạt (ngắn và dài) đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của bạn.


Công Ty TNHH Sing Industrial Gas Vietnam