Khí công nghiệp

極低温ガス容器

Chúng tôi cung cấp một loạt các thiết bị sử dụng với các loại khí lỏng được lựa chọn cẩn thận. Khách hàng có thể lựa chọn mua hoặc thuê các thiết bị được liệt kê sau đây.

  • Bồn chứa khí lỏng (storage tank): bồn chứa đứng cho LIN, LOX, LAR, LN20, LCO2; bồn chứa đáy phẳng lắp đặt tại chỗ (on-site)
  • Bơm: bơm cho trạm nạp và bơm vận chuyển cho LIN, LOX, LAR, LCO2; bơm hút chân không
  • Bộ hóa hơi
  • Xe bồn: xe bồn cố định; bồn cho xe đầu kéo vận chuyển LIN, LOX, LAR, LCO2 và LNG;
  • Bồn ISO: bồn ISO IMO T75 cho LIN, LOX, LAR, N20, LNG, Ethylene; bồn ISO cho LNG; bồn ISO cho công trình ngoài khơi.
  • Chai khí hóa lỏng (LGC): LGC cho LIN, LOX, LAR, LN20; LGC Hellium Dewar; LGC cắt laser; LGC chứa LNG cách nhiệt cho hàn và phương tiện vận tải; LGC Dura cho LNG; LGC thép hàn cách nhiệt chứa LNG cho xe ô tô.
Contact LOCATION