Gas Lạnh

NHÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI GAS LẠNH HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi cung cấp các loại sản phẩm Gas Lạnh đến mọi địa điểm tại Việt Nam. Trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Singapore, thuộc tập đoàn Sing Swee Bee ( SSB ). Nơi chúng tôi có phòng thí nghiệm hiện đại đảm bảo các sản phẩm chất lượng hàng đầu.

Chúng tôi đã trở thành công ty dẫn đầu trong việc cung cấp chất làm lạnh chất lượng trên toàn thế giới và đang phát triển nhanh chóng với các điểm phân phối khắp Châu Âu, Châu Á, Châu Phi & Châu Mỹ. Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp làm lạnh an toàn, chất lượng cao, hiệu suất cao và đáng tin cậy cho các ứng dụng làm lạnh và điều hòa không khí trên toàn thế giới.

1. Gas Lạnh R22 Singapore SSB

R-22 chủ yếu được sử dụng trong điều hòa không khí dân dụng và thương mại. Nó cũng được sử dụng trong điện lạnh. Mặc dù chất làm lạnh chủ yếu cho điều hòa không khí và làm lạnh, nhưng hiện nay nó đang bị loại bỏ dần để nhường chỗ cho các chất thay thế thân thiện với môi trường hơn.

 • Ứng dụng: Làm lạnh và điều hòa nhiệt độ thấp và trung bình
 • Hóa chất: Chlorodifluoromethane CHClF 2
 • Dầu: Mineral, Alkylbenzene, Polyol Ester

Kiểu chứa gas lạnh R22

Kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R22 SSB
Gas Lạnh R22 Singapore SSB
1 2.2 Dịch vụ có thể
3.4 7.5 Xi lanh dùng một lần
6.8 15 Xi lanh dùng một lần
13.6 30 Xi lanh dùng một lần
22.7 50 Xi lanh dùng một lần
12 – 60  26 – 132 Xi lanh có thể trả lại
900 1,984 Tấn xe tăng
20,000 44,000 Bồn chứa ISO 

 

2. Gas Lạnh R134A Singapore SSB

R134A chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị gia dụng và điều hòa không khí ô tô. Nó là một thay thế cho R12.

 • Ứng dụng: Làm lạnh và điều hòa nhiệt độ trung bình
 • Hóa chất: 1,1,1,2 Tetrafluoroethane, C2H2F4
 • Dầu: Polylol Ester

Kiểu chứa gas lạnh R134A

g / kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R134A
Gas Lạnh R134A Singapore SSB
350 .75 Dịch vụ có thể
900 2 Dịch vụ có thể
3.4 7.5 Xi lanh dùng một lần
6.8 15 Xi lanh dùng một lần
13.6 30 Xi lanh dùng một lần
22.7 50 Xi lanh dùng một lần
12 – 60 26 – 132 Xi lanh có thể trả lại
950 2,094 Tấn xe tăng
20,000 44,000 Bồn chứa ISO

 

3. Gas Lạnh R290 Singapore SSB

R-290 là hydro cacbon chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị gia dụng để thay thế cho R-134a và R-22.
 • Ứng dụng: Thiết bị gia dụng
 • Hóa chất: Propan
 • Dầu: Polyolester

Kiểu chứa gas lạnh R290

g / kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R290 SSB
Gas Lạnh R290 Singapore SSB
190 – 420   Dịch vụ có thể
5.5 12 Xi lanh dùng một lần

 

3. Gas Lạnh R404A Singapore SSB

R-404A là hỗn hợp HFC của R-125, R-143a và R-134a và được sử dụng trong tủ lạnh nhiệt độ thấp và trung bình như tủ đông siêu thị. Nó là sự thay thế cho R-502.

 • Ứng dụng: Làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình
 • Hóa chất: Pentafluoroethane (R-125) C2HF5, Trifluoroethane (R-143a) C2H3F3, Tetrafluoroethane (R-134a) C2H2F4
 • Dầu: Polylol Ester

Kiểu chứa gas lạnh R404A

Kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R404A SSB
Gas lạnh R404A SSB
1 2.2 Dịch vụ có thể
2.7 5.95 Xi lanh dùng một lần
10.9 24 Xi lanh dùng một lần
9 – 46 20 – 100 Xi lanh dùng một lần
730 1,609 Tấn xe tăng
18,000 39,600 Bồn chứa ISO

 

4. Gas Lạnh R407C Singapore SSB

R-407C là sự pha trộn HFC của R-125, R-32 và R-134a và được sử dụng phổ biến nhất trong máy điều hòa không khí tách rời.

 • Ứng dụng: Làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình
 • Hóa chất: Difluoromethane (R-32) CH2F2, Pentafluoroethane (R-125) C2HF5, 1,1,1,2 Tetrafluoroethane (R-134a) C2H2F4
 • Dầu: POE

Kiểu chứ gas lạnh R407C

Kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R407C SSB
Gas Lạnh R407C SSB
2.9 6.4 Xi lanh dùng một lần
11.3 25 Xi lanh dùng một lần
12 – 46 26 – 100 Xi lanh có thể trả lại
850 1,874 Tấn xe tăng
18,000 39,600 Bồn chứa ISO

 

5. Gas Lạnh R410A Singapore SSB

R-410A là hỗn hợp HFC của R-32 và R-125 và được sử dụng phổ biến nhất trong các máy điều hòa không khí tách rời. Nó có ít trượt hơn R-407C với áp suất cao hơn. Nó là một thay thế cho R-22.
 • Ứng dụng: Làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình
 • Hóa chất: Difluoromethane (R-32) CH2F2, Pentafluoroethane (R-125) C2HF5
 • Dầu: Polyol Ester

Kiểu chứa gas lạnh R410A

Kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R410A SSB
Gas lạnh R410A SSB
1 2.2 Dịch vụ có thể
2.8 6.18 Xi lanh dùng một lần
11.3 25 Xi lanh dùng một lần
9 – 46 20 – 100 Xi lanh có thể trả lại
740 1,631 Tấn xe tăng
16,000 35,200 Bồn chứa ISO

 

6. Gas Lạnh R507 Singapore SSB

R-507 là hỗn hợp HFC của R-143a và R-125 và chủ yếu được sử dụng trong làm lạnh ở nhiệt độ thấp và trung bình, tương tự như R-404A
 • Ứng dụng: Làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình
 • Hóa chất: Pentafluoroethane (R-125) C2HF5, 1,1,1,2 Tetrafluoroethane (R-134a) C2H2F4
 • Dầu: Polyolester

Kiểu chứa gas lạnh R507

Kg Lb Kiểu chứa
Gas Lạnh R507 SSB
Gas Lạnh R507 SSB
11.3 25 Xi lanh dùng một lần
12 – 46 26 – 100 Xi lanh có thể trả lại
700 1,534 Tấn xe tăng
18,000 39,600 Bồn chứa ISO

 

7. Gas Lạnh R600A Singapore SSB

R-600A là Hydro cacbon chủ yếu được sử dụng trong các thiết bị gia dụng như một chất thay thế cho R-134A.
 • Ứng dụng: Thiết bị gia dụng
 • Hóa chất: Isobutane
 • Dầu: Polyolester

Kiểu chứa gas lanh R600A

g / kg Lb Kiểu chứa
Gas lạnh R600A SSB
Gas Lạnh R600A SSB
190 – 420   Dịch vụ có thể
6.5 14 Xi lanh dùng một lần

 

 

Bài viết liên quan