SIG的概述

成立于2012年,越南工业气体燃料SING有限公司是液态氧、液态氮、液氩以及乙炔的专业生产与配送公司。我们也提供氧气、氩气、二氧化碳(CO2)、液化乙炔(D.A)、混合气体以及乙烯气体的充气业务;罐以及罐组的充气业务。并且越南SIG公司也提供各种冷气体如:13.6到100公斤的一次性罐态或者多次性罐态的R22、R134a、R401A、R404A、R407C以及R410.

另外,越南SIG公司也提供其他业务如出租容器和ISO桶、气体管道设计、施工、安装以及管理的业务、管道清理业务与气体输送

Xem thêm

Chúng tôi được dẫn dắt bởi 3 Giá trị cốt lõi
CHÍNH TRỰC
• Đảm bảo các tiêu chuẩn chính trực cao nhất
• Lấy việc kinh doanh trung thực làm nền tảng để đảm bảo quyền lợi khách hàng
TÍCH CỰC
• Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm
• Cải thiện, cải tiến và tìm tòi các ý tưởng mới
TOÀN TÂM
• Bồi dưỡng tinh thần vì công việc cho tất cả nhân viên
• Cung cấp môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát tri

SIGVN tự hào về nhân viên của chúng tôi với lý do chính đáng. Chúng tôi thu hút và giữ chân những người có năng lực để làm việc trong công ty khí công nghiệp của chúng tôi. Sự phát triển của công ty được xác định bởi tham vọng trở thành nhà cung cấp giải pháp khí công nghiệp hàng đầu Việt nam, và được ngưỡng mộ bởi con người của công ty. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ