Trở thành Nhà cung cấp
Giải pháp Khí công nghiệp
hàng đầu Việt Nam

Tìm hiểu thêm

Khí đặc biệt

Khí Heli

Heli (He) là một chất khí không màu, không mùi, không độc hại, không ăn mòn và không gây cháy. Nó chủ yếu có được thu thập từ các giếng khí đốt tự nhiên.Với...

read-more

Khí Hydro

Hydro (H2) là một chất khí không mùi, không màu và không vị được sản xuất thông qua việc trích xuất từ khí đốt tự nhiên hoặc điện phân nước. Nhẹ hơn không khí, nó...

read-more

Khí Êtylen

Ethylene (C2H4), còn được gọi là eten, là một nguyên liệu trong quy trình sản xuất polyme như polyethylene và polystyrene. Ethylene được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp và các ứng dụng...

read-more

Khí A mô ni ắc (NH3)

Amoniac (NH3) được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp cho nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như Hóa chất, Điện và Năng lượng, Thực phẩm và đồ uống, Khai thác mỏ và luyện kim, Dược phẩm &...

read-more

Khí đặc biệt khác

Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại khí đặc biệt khác như Propane (C3H8), Carbon Monoxide (CO), Nitrous Oxide (N2O), Sulphur Hexaflouride (SF6), Ethylene Oxide (C2H40), Propylene (C3H6), Sulphur Oxide (SO2) cho nhiều ngành công nghiệp với nhiều...

read-more
1