Cho Thuê Bồn ISO

Liên hệ

Sau đây là danh sách các ưu điểm bạn có thể quan tâm khi bạn cân nhắc việc thuê bồn ISO.

Khi thuê ISO tank, bạn không cần ngân sách đầu tư mua bồn.
Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp khi cần thay đổi.
Bạn có nhiều lựa chọn khi thuê bồn, không bị giới hạn trong loại bồn đã mua.
Thuê bồn giúp bạn tránh được việc thiết bị sở hữu bị hao mòn và tối ưu hóa việc đóng gói hàng hóa.
Bồn thuê có thể được giao đến địa điểm cần thiết và giảm chi phí logistics.
Bạn chỉ thuê bồn tại thời điểm và địa điểm cần thiết.
Thuê bồn giảm thiểu chi phí bảo trì của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn bồn ISO cho các loại khí Oxy, Ni-tơ, Argon và CO2 lỏng cùng với thời hạn thuê linh hoạt (ngắn và dài) đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của bạn.

Contact now